Dịch vụ đại lý tàu biển

Công ty dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý và khai thác đội tàu LPG – theo đặc thù hàng hóa và những yêu cầu cao trong việc phối hợp điều động tàu để tận dụng tối đa thời gian khai thác. Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và các mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý để thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển với chất lượng tốt nhất và chi phí cạnh tranh nhất.

Công ty cung cấp dịch vụ đại lý bao gồm các công việc sau: Thực hiện các thủ tục cho tàu vào và rời cảng theo quy định; thực hiện đưa đón và thay thế thuyền viên theo chỉ định của chủ tàu; thực hiện giao nhận uỷ thác/ cung cấp nhiên liệu/ thực phẩm; thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác khi có yêu cầu của chủ tàu trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác, đội ngũ đại lý viên của Công ty Tiếp Vận Trúc Phương đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về các công việc đại lý tàu biển.

< Trở lại