Dịch vụ vận tải hàng không

As a freight agent and have carrier's contract with many major airlines in the world with high frequency, high payload and fly to almost anywhere in the world such as: Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Asiana Airlines, Malaysia Airlines, Japan Airlines, Air France, China Airlines, Eva Air, Korean Airlines, United Airlines, Lufthansa Airlines, Cargolux, ...

On forwarding,Truc Phuong Logistics undertakes diversified services from shippers' warehouses to the airports or warehouses of the receivers:

 • DOOR - DOOR PACKAGING: This service ensures that we receive the goods from you and deliver to the addressee upon request. Truc Phuong Logistics will take care of the customs clearance procedures to help clear the goods quickly.

 • Transportation from the airport to the airport AIRPORT-AIRPORT: This service we will provide flight schedules, reservations for shipments, delivery to the recipient and you will transport your goods to the airport to process the shipment. Truc Phuong Logistics will transfer the shipment to the airport at your request and the recipient will take care of customs clearance procedures for customs clearance and transportation of the goods.

 • Shipping from the airport to the recipient AIRPORT-DOOR: This service we will provide flight schedules, reservations for your shipment and you will transport your goods to the airport for clearance, Truc Phuong Logistics will take care of the procedures: Declare the customs to clear the goods and transport the shipment to the recipient as your request.

 • Shipping from the airport to the airport DOOR-AIRPORT: This service will ship the shipment from the airport to your destination, Truc Phuong Logistics will handle the shipping procedures and the recipient will take care of the order, customs procedures where the goods arrive to clear the goods and return them.

In order for customers to have more choices, apart from the normal way of air transportation, Truc Phuong Logistics also offers multimodal transportation services combining sea and air way, airfreight with airfreight. Help both reduce costs and get the fastest shipping service, the most effective:

 • Retail consolidation of export and split of imports.

 • Import-export services from packing, loading, inland delivery, customs clearance, international shipping and home delivery.

 • Support services: customs clearance, cargo insurance, C / O, animal and plant quarantine certificates, wooden bales, fumigation, ...

Trúc Phương là đại lý bán cước và có hợp đồng vận chuyển với nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới với tần suất bay cao, tải trọng lớn và bay đến hầu hết mọi nơi trên thế giới như: Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Asiana Airlines, Malaysia Airlines, Japan Airlines, Air France, China Airlines, Eva Air, Korean Airlines, United Airlines, Lufthansa Airlines, Cargolux,...

Về giao nhận, Trúc Phương logistics đảm nhận các dịch vụ đa dạng từ kho chủ hàng cho đến sân bay hoặc kho của người nhận:

 • Vận chuyển trọn gói DOOR – DOOR: Dịch vụ này đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận hàng từ bạn và giao đến người nhận theo yêu cầu, Trúc Phương logistics sẽ đảm nhận lo các thủ tục hải quan nhằm giúp thông quan hàng hóa một cách nhanh nhất.

 • Vận chuyển từ sân bay đến sân bay AIRPORT-AIRPORT: Dịch vụ này chúng tôi sẽ cung cấp lịch bay, đặt chỗ cho lô hàng, báo hàng đến cho người nhận và bạn sẽ tự vận chuyển hàng đến sân bay làm thủ tục xuất hàng, Trúc Phương logistics sẽ chuyển lô hàng đó đến sân bay theo yêu cầu của bạn và người nhận sẽ tự đảm trách lo các thủ tục khai báo hải quan để thông quan hàng hóa và vận chuyển hàng đó về.

 • Vận chuyển từ sân bay đến người nhận AIRPORT-DOOR: Dịch vụ này chúng tôi sẽ cung cấp lịch bay, đặt chỗ cho lô hàng và bạn sẽ tự vận chuyển hàng đến sân bay làm thủ tục xuất hàng, Trúc Phương logistics sẽ lo các thủ tục khai báo hải quan để thông quan hàng hóa và vận chuyển lô hàng đó giao đến cho người nhận theo yêu cầu của bạn.

 • Vận chuyển từ người gửi đển sân bay DOOR-AIRPORT: Dịch vụ này chúng tôi sẽ vận chuyển lô hàng từ người gửi đến sân bay theo yêu cầu của bạn, Trúc Phương logistics sẽ lo các thủ tục xuất hàng và người nhận sẽ tự đảm trách lo các thủ tục hải quan nơi hàng đến để thông quan hàng hóa và vận chuyển lô hàng đó về.

Để khách hàng có nhiều sự lựa chọn, ngoài cách thức vận chuyển hàng hóa thông thường bằng đường hàng không, Trúc Phương logistics còn thực hiện dịch vụ vận chuyển đa phương thức kết hợp đường biển với đường hàng không, đường hàng không với đường hàng không, giúp vừa tiết giảm chi phí vừa có được dịch vụ vận chuyển nhanh nhất, hiệu quả nhất:

 • Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia lẻ hàng nhập khẩu.

 • Dịch vụ hàng xuất nhập trọn gói từ đóng gói hàng hóa, bốc xếp, vận chuyển nội địa, khai quan, vận chuyển quốc tế và giao hàng tận nhà.

 • Dịch vụ hỗ trợ: đại l‎ý thủ tục khai báo hải quan, bảo hiểm hàng hóa, xin C/O, giấy kiểm dịch động thực vật, đóng kiện gỗ, hun trùng,…

< Trở lại