Không có đủ cơ sở khai bổ sung sang hình thức góp vốn

Đó là tư vấn của Cục Hải quan Đồng Nai liên quan đến câu hỏi của bạn đọc gửi đến Báo Hải quan hỏi về hình thức thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc và nguyên phụ liệu sản xuất.

Hải quan Đồng Nai. Ảnh internet

Bạn đọc đặt câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI 100% vốn đầu tư nước ngoài, có lô hàng NK gồm máy móc và nguyên phụ liệu sản xuất. Hiện tại chúng tôi đã mở tờ khai bằng hình thức thanh toán TTR (đúng như với hợp đồng mua bán được lập ra). Trên hợp đồng mua bán có thể hiện 3 bên (shipper, buyer và consingee) toàn bộ tiền hàng và các phụ phí kèm theo bên công ty mẹ (buyer) sẽ thanh toán.

Nhưng xét theo thực tế chúng tôi là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài nên đã làm công văn xin sửa lại phương thức thanh toán nhưng đã bị từ chối.

Vậy cho hỏi chúng tôi có được sửa tờ khai không và sửa theo hình thức góp vốn có được hay không?

Tư vấn về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến: Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK quy định: Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

2. Nội dung khai bổ sung bao gồm:

a) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

Tại Mục 3 Phụ lục II – Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn: ..3. Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung gồm: Tờ khai NK, Mã loại hình, Mã phân loại hàng hóa, Mã hiệu phương thức vận chuyển, Cơ quan Hải quan, Mã người nhập khẩu, Mã đại lý dịch vụ khai báo thủ tục hải quan.

Theo đó, chỉ tiêu “Phương thức thanh toán” không thuộc các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung.

Tuy nhiên, thực tế khi khai báo chỉ tiêu “Phương thức thanh toán” trước đây trên tờ khai hải quan, các nội dung kê khai phải phù hợp với các hồ sơ, chứng từ thuộc tờ khai theo quy định và phù hợp bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mặt khác, theo ý kiến của doanh nghiệp do loại hình DN là 100% vốn đầu tư nước ngoài để đề nghị khai bổ sung sang hình thức góp vốn là không có đủ cơ sở.

Do đó, đề nghị công ty có liên hệ trực tiếp chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai để giải trình chi tiết và xuất trình hồ sơ thuộc tờ khai ban đầu và những chứng từ liên quan đến đề nghị khai bổ sung để chi cục hải quan này có ý kiến trả lời tuỳ trường hợp cụ thể theo quy định.

>>Hàng từ khu phi thuế quan NK vào nội địa được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt

>>Dịch vụ vận chuyển nội địa

Nguồn Báo Hải quan

< Trở lại