Phải làm gì khi bị mất tờ khai hải quan?

Báo Hải quan nhận được câu hỏi của bạn đọc hỏi về trường hợp bị mất tờ khai hải quan? Vì câu hỏi của bạn đọc không nêu rõ là mất tờ khai cụ thể như thế nào, nên Tổ tư vấn Báo Hải quan xin tư vấn như sau:

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Mường Khương, Cục Hải quan Lào Cai. Ảnh internet

Đối với tờ khai hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS hiện nay, doanh nghiệp có thể vào hệ thống và in lại tờ khai.

Trong trường hợp mất tờ khai hải quan giấy để thực hiện thanh khoản, hoàn thuế… Doanh nghiệp cần thông báo tới Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và phải có giải trình nêu rõ lý do mất tờ khai, có xác nhận việc mất tờ khai, trách nhiệm truy tìm tờ khai báo mất.

Đơn vị hải quan chủ quản nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai làm mất có trách nhiệm phối hợp với DN truy tìm tờ khai đã mất. Trường hợp không thể truy tìm được tờ khai đã mất, cục hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý DN phải thông báo các thông tin cụ thể về tờ khai đã bị mất trên các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn quốc. Đồng thời thông báo cho cục thuế địa phương các thông tin cụ thể về tờ khai đã mất không có giá trị pháp lý để thực hiện thanh khoản, hoàn thuế… Xem dịch vụ vận chuyển nội địa

DN có thể đến chi cục hải quan nơi lưu tờ khai hải quan để được hướng dẫn về việc sao lục và xử lý hành chính liên quan đến việc mất tờ khai bản gốc. Trong trường hợp này, DN khai mất tờ khai sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

>>Không đóng dấu “công chức” hay dấu “thông quan” trên tờ khai điện tử in

>>Cách in tờ khai hải quan điện tử có mã vạch

Nguồn báo Hải quan

< Trở lại