Thêm 1 nhóm hàng xuất khẩu “tỷ USD”

(HQ Online)- 6 là số lượng nhóm hàng xuất khẩu đạt trị giá kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên tính hết tháng 2 theo thông tin ước tính Tổng cục Hải quan vừa đưa ra.
Kết quả trên tăng thêm một nhóm so với 2 tháng đầu năm 2017. Mặt hàng mới đạt trị giá “tỷ USD” là thủy sản- ngành hàng xuất khẩu lớn nhất của ngành nông nghiệp. Trong tháng 2, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng này đạt 420 triệu USD, giảm 37,3% so với tháng trước. Qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm lên 1,1 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Một điểm đáng chú ý là các nhóm hàng xuất khẩu “tỷ USD” đều đạt mức tăng trưởng cao 2 con số.

Hết tháng 2, điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 6,63 tỷ USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước, là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của nước ta.

Mặt hàng dệt may ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 22,3% so cùng kỳ năm trước. Đây được xem là sự tăng trưởng cao nhất của ngành hàng dệt may trong nhiều năm gần đây.

Trong khi đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; giày dép ước đạt 2,27 tỷ USD, tăng 11,9%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 1,27 tỷ USD, tăng 20,1%.

Tính hết tháng 2, xuất khẩu cả ước đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9%. Với tổng trị giá kim ngạch 19,57 tỷ USD, 6 nhóm hàng “tỷ USD” chiếm khoảng 58,2% tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước trong cùng thời điểm.

Thái Bình

< Trở lại